Kiedy powierzono mi rolę posła sprawozdawcy ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, postanowiłem zasięgnąć opinii osób z grona najlepszych ekspertów i praktyków, zapraszając ich do współpracy z Think Silesia (regionalny think tank z siedzibą w Katowicach). W rezultacie powstały analizy, które odzwierciedlają stanowisko tej grupy wobec przedłożonej propozycji Komisji.

W trakcie przygotowywania  artykułów odbywały się seminaria robocze, które pozwoliły na wypracowanie szeregu wspólnych rekomendacji. W istotny sposób wpłynęły one na prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim i negocjacje z przedstawicielami Rady i Komisji Europejskiej.

Prezentowane publikacje są zapisem tych prac. Co prawda przygotowane przez poszczególnych autorów teksty odzwierciedlają stan wiedzy na dany moment., jednakże zawarte w nich argumenty były i są wykorzystywane w czasie całego procesu legislacyjnego.

Zapraszam do uważnej lektury publikacji Think Silesia.

dr Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Think Silesia

ul. 3 Maja 17/3

40-097 Katowice

e-mail:  kontakt@thinksilesia.pl