Eksperci współpracujący z Janem Olbrychtem, Posłem do Parlamentu Europejskiego, wybitni ekonomiści, a także specjaliści z różnych dziedzin gospodarki, ochrony zdrowia czy kultury będą tworzyć analizy, ekspertyzy, scenariusze przyszłości dla województwa, które azostana opublikowane w internecie, ale również trafią do osób mających wpływ na kształtowanie naszego regionu. Mają stanowić swego rodzaju podpowiedź w co i jak inwestować, jakie działania w różnych obszarach należy podjąć.

 

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, współpracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie polityk gospodarczych Unii Europejskiej, rozwoju regionalnego, prawa wspólnotowego i zarządzania w administracji publicznej. Ostatnio opublikował "W objęciach europeizacji" (Warszawa, ISP PAN 2012)

 

dr hab Marek Kozak

profesor nadzywczajny w Centrum Euyropejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Regional Studiess Association. Ekspert MRR i UE (ESPON). Uczestnik europejskich projektów badawczych Programu Ramowego, ESPON i in. Autor ponad stu publikacji na temat rozwoju regionalnego, polityki spójności, ewaluacji, transformacji w Polsce oraz roli turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym.

 

dr hab. Florian Jan Kuźnik

profesor UE, kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, były rektor tejze uczelni. Specjalista z zakresu ekonomii miejskiej i regionalnej oraz zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnuym. Wykładowca, lider i uczestnik międzynarodowych oraz krajowych programów badawczych i eksperckich. Członek komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Rady Naukowej ISC Paris School of Managment, RIG w Katowicach, Kapituły Nagrody "Lux ex Silesia" oraz Kolegium NIK.

 

Luk Palmen

ukończył zarządzanie w Limburgii oraz studia podyplomowe z zakresu polityki międzynarodowej w Antwerpii. W latach 2000-2007 był menedżerem projektów o tematyce zarządzania MŚP, innowacji, rozwoju technologii i zarządzania klastrami. W 2007 r. współtworzył InnoCo sp. z o.o., jest prezesem zarządu. Prowadzi usługi koncultingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami. Bierze udział w debatach o gospodarce Polski i ijnspiruje do podejmowania wspólnych działań rozwojowych.

 

dr Magdalena Sapała

absolwentka studiów europejskich na UE w Poznaniu oraz European Studies Programme na Aalborg University w Danii, stypendystka programu KE "Jean Monnet". Jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Instytucie Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Brukseli (VUB) oraz w Katedrze Europeistyki UE w Poznaniu. Doświadczony trener i wykładowca, członek komitetów oceniających projekty MSP w ramach Wielkopolskiego RPO. Współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi jako ekspert w zakresie integracji europejskiej i polityki spójności UE.

 

Jacek Woźniak

Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego, zastępca dyrektora departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Członek komitetu Prrzestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy oraz Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji przy UJ. Współautor i koordynator prac nad strategią rozwoju województw podkarpackiego i małopolskiego. Zajmuje się problematyka planowania strategicznego na poziomie regionalnym.

Think Silesia

ul. 3 Maja 17/3

40-097 Katowice

e-mail:  kontakt@thinksilesia.pl